Nie musisz wydawać dużo na obsługę Twojego oprogramowania. U nas znajdziesz dobre ceny i korzystne warunki rozliczeń.

Usługi rozliczane doraźnie

Podstawą wszelkich wycen usług JMP jest cennik usług wykonywanych w „trybie doraźnym” – tak nazywamy formę rozliczania, gdy faktura wystawiana jest po każdej wykonanej usłudze. Podstawą takiego rozliczenia jest czas efektywnie spędzony na wykonanie Państwa zlecenia. Pracownik wykonujący sporządza protokół wykonania usługi, na którym podaje zakres wykonanych prac oraz czas, w jaki prace zostały wykonane. Dalej wszystko przebiega prosto i klarownie.

Godzina pracy konsultanta JMP kosztuje 150,00 zł. (+VAT).
(cena ważna od 01.02.2020, do tej daty obowiązuje cena 120,00 zł. +VAT)

Czas usługi liczymy z dokładnością do 1/2 godziny. Pozwala to dokładniej rozliczać koszt wykonanej pracy.